بایگانی برچسب: کتاب چاپی

راهنمای خرید اینترنتی کتاب مبانی و راهبردهای طراحی آموزشی قابل استفاده برای معلمان و دانشجویان رشته های آموزش ابتدایی و دبیری اثر جمعی از نویسندگان انتشارات آوای نور

راهنمای  خرید اینترنتی کتاب مبانی و راهبردهای طراحی آموزشی قابل استفاده برای معلمان و دانشجویان رشته های آموزش ابتدایی و دبیری اثر جمعی از نویسندگان انتشارات آوای نور

     

توضیحات بیشتر »